Zelená ratolesť

Naša planéta sa blíži k dobe obratu,
kedy sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde
starého, lebo bude veľmi odlišný.

Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali,
preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti,
aby uvoľnilo cestu novému životu.

Dnešný človek by mal vedieť,
že súčasné katastrofické zmeny nie sú dielom náhody,
ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.

Premena sa nezadržateľne blíži.
Času na duchovné vzdelávanie ostáva už málo
- len do konca jesene

Podobne ako za čias Noeho nik neveril,
že bude potopa a ľudia sa naďalej zabávali a márnili čas
pozemskými činnosťami, aj teraz budú mnohí tvrdiť,
že sa nič nestane alebo ak, tak iste až neskôr.

Prekrúcajú sa staré proroctvá, len aby ľudia nechápali,
že stará doba sa končí a do novej môžu vojsť
len po duchovnej premene.

English versionDeutsche Version